Players chosen for Western Province Winter Squad

Congratulations to the following players selected for the Western Province 2018 winter squad

u/19 – Njabulo Gogwana, Yandiswa Mangele, Avile Jokazi

u/16 – Sineluthu Yaso

u/15 – Bongile Mfunelwa

u/13 – Lilitha Baku-Baku